ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคุณสรวุฒิ จิตตานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดีมาก” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล …

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Naseef Mohamed นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปี 2567 “ระดับดี” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง Efficient Energy Management Scheme with Battery Energy Storage System for Naresuan University Dormitory ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ ดร.อัญชิษฐา …

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita Thanarak Published in International Journal on SCOPUS (Q1 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Prapita ThanarakPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.32479/ijeep.15505Cr. DRI Naresuan University_____สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda Somkun Published in International Journal on SCOPUS (Q2 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Sakda SomkunPublished in International Journal on SCOPUSlink https://doi.org/10.3390/electronics13061014Cr. DRI Naresuan University สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#SGtechNU#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต็มสิริ พรมพุก นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) และคุณวรรณฤดี แมคนามารา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล)เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567  Congratulations to Ms.Temsiri Prompook, an M.S. student in the Smart Grid Technology Program, and Ms.Wannarudee McNamara, an M.S. …

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตและนักวิจัยหลังปริญญาเอก SGtech คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาบอร์ดเกม จำนวน 4 รายการ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตและนักวิจัยหลังปริญญาเอก SGtech คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาบอร์ดเกม จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรรายการที่ 1 เกม Catan : คุณกันย์ดนัย ผู้มีสัตย์ (นิสิต ป.เอก)รายการที่ 2 เกม Slpendor : คุณเต็มสิริ พรมพุก (นิสิต …

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Tawat Suriwong Published in International Journal on SCOPUS (Q1 SCOPUS)

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Tawat Suriwong, School of Renewable Energy and Smart Grid Technology. Published in International Journal on SCOPUS link https://doi.org/10.1038/s41598-024-51326-x Cr: DRI Naresuan University สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่ https://sgtech.nu.ac.th https://www.instagram.com/sgtech.nu/ https://www.facebook.com/nu.sgtech/ #sgtechnu #วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี …