ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567► วันเปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน 2567► รายละเอียดหลักสูตรhttps://bit.ly/3m4y5Di► สมัครที่นี่https://bit.ly/3tHXTc3 สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่https://sgtech.nu.ac.thhttps://www.instagram.com/sgtech.nu/https://www.facebook.com/nu.sgtech/#sgtechnu #วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร ด่วน !!! ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่ง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร ด่วน !!!ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่งณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร    คุณสมบัติปริญญาเอกทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ …

เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

   เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตรปริญญาเอก 2 ทุนปริญญาโท 2 …

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก

    ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก เนื่องจากระบบโทรศัพท์ เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมบำรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 19 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ”

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 …

โครงการที่โดดเด่น

Highlight Projects

Energy Storage System Action Plan
Automate Demand Response Phase I & II
Microgrid Service Solution
54
Current Students
519
Alumni
32
Projects
209
Publications