ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567

🥳🎉 ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต็มสิริ พรมพุก นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมาร์ตกริดเทคโนโลยี) และคุณวรรณฤดี แมคนามารา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล)เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567
 
🥳🎉 Congratulations to Ms.Temsiri Prompook, an M.S. student in the Smart Grid Technology Program, and Ms.Wannarudee McNamara, an M.S. student in the Smart City Management and Digital Innovation Program, who have been awarded “The Research Grant for Thesis Scholarship of Naresuan University Highly Potential Students, Fiscal Year 2024”.