ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตและนักวิจัยหลังปริญญาเอก SGtech คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาบอร์ดเกม จำนวน 4 รายการ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   
🥳🎉 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตและนักวิจัยหลังปริญญาเอก SGtech คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาบอร์ดเกม จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🥇รายการที่ 1 เกม Catan : คุณกันย์ดนัย ผู้มีสัตย์ (นิสิต ป.เอก)
🥇รายการที่ 2 เกม Slpendor : คุณเต็มสิริ พรมพุก (นิสิต ป.โท)
🥇รายการที่ 3 เกม 7 Wonders : ดร.พรนิภา นุโนชา (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) และ คุณสรวุฒิ จิตตานนท์ (นิสิต ป.เอก)
🥈รายการที่ 4 เกม Coup : ดร.สุนิษา แขกฮู้ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)