ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงานฯ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565 ประเภท “นักบริหารภาคเอกชน”

SGtech ภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงานฯ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565 ประเภท “นักบริหารภาคเอกชน” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร