ผู้อำนวยการ SGtech และ รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกพืชร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Agrivoltaics)”

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech และ รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกพืชร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Agrivoltaics)” ณ VIE Hotel Bangkok – MGallery