ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จากหน่วยงานวิศวกรรมกลาง CPF บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จากหน่วยงานวิศวกรรมกลาง CPF บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าดูงานและเยี่ยมชมระบบไมโครกริด และ P2P Energy Trading Platform ของวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย