ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิจิตร
  1. เยี่ยมชมระบบ Solar rooftop 4 MW และการใช้รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ณ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด นำโดยคุณศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ กรรมการบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน
  2. เยี่ยมชมโรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงที่มาจากขยะชุมชนที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงสำเร็จรูป (RDF) โครงการ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด นำโดยวิศวกรผู้จัดการโรงงานพร้อมทีมงานให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณสุริยล อุดชาชน ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และ คุณนิทัศน์ ใจซื่อ นิสิตป.เอก สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ร่วมให้การบรรยายเกี่ยวกับโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้