รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ”

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์แรกของมหาวิทยาลัยนเรศวร รดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย และร่วมอุดหนุนร้านค้าจำหน่ายอาหารโดยรถ Food Truck