รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัดและ บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและงานที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัดและ บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและงานที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร