ผู้อำนวยการ SGtech เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Thailand Driven Toward to Energy Storage System Solution – BESS Direction, Policy and Opportunity” ในงาน JinkoSolar & SCGC Technical Roadshow 2024

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Thailand Driven Toward to Energy Storage System Solution – BESS Direction, Policy and Opportunity” ในงาน JinkoSolar & SCGC Technical Roadshow 2024 ณ W Hotel, Bangkok