ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กฟภ.)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กฟภ.) ที่ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องทดสอบอินเวอร์เตอร์ (Standard Testing) และห้องปฏิบัติการ Smart Electric Power Conversion Laboratory (Sepcon) ของ SGtech