รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรโครงการจัดการความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14065, ISO17029 และ ISO14064-3 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรโครงการจัดการความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14065, ISO17029 และ ISO14064-3 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Credit ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี