รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

     วันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมี ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน บรรยายในหัวข้อ
     🔸 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก Microgrid system บนแนวคิด Net zero energy
     🔸 Energy trading platform และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่