คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech โดยมี ดร.บงกช ประสิทธิ์ นักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและพาเยี่ยมชมภายใน SGtech

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech โดยมี ดร.บงกช ประสิทธิ์ นักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและพาเยี่ยมชมภายใน SGtech