รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อรายงานโครงการวิจัย ASEAN Smart Grid Simulator และนำเสนอความร่วมมือกับ Office of Naval Research (ONR) และ Hawaii Natural Energy Institute (HNEI)

          23 กุมภาพันธ์ 2567 – รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อรายงานโครงการวิจัย ASEAN Smart Grid Simulator และนำเสนอความร่วมมือกับ Office of Naval Research (ONR) และ Hawaii Natural Energy Institute (HNEI) โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก ONR และ HNEI ดังนี้
  1. Dr. Michele Anderson – Program Manager, Office of Naval Research, USA
  2. Mr. Michael Resner – Office of Naval Research, USA
  3. Dr. Richard Rocheleau – Director, Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii, USA
  4. Dr. Scott Turn – Researcher, Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii, USA