ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ จังหวัดเลย ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech

        วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ จังหวัดเลย ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech