วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

📢📢 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
► วันเปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน 2567
► รายละเอียดหลักสูตร
► สมัครที่นี่