ผู้บริหาร และบุคลากร SGtech ได้ให้ความร่วมมือกับงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

       วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร และบุคลากร SGtech ได้ให้ความร่วมมือกับงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567
cr. เพจ งานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร