รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 23 ปี และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ

     วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 23 ปี และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป และร่วมเยี่ยมชมบูธส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ International Foods: Chinese, Korean, German, Indian, ASAEN and UK และรับชมการแสดงต่างๆ

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร