รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร