รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมต้อนรับ คุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล

วันที่ 15 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมต้อนรับ คุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งเยี่ยมชม สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OASSAR) และเยี่ยมชม สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (cosnat) และในการนี้ได้มีการพบปะพูดคุย และหารือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการให้ทุน UK International Science Partnerships Opportunities / British Council programmes to support higher education and science partnerships / Applying for UK funding opportunities โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสพบแหล่งทุน เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับแหล่งทุน และยังมีเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุนเพิ่มขึ้น

Credit : กองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร | Facebook

 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร