รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาทางด้าน EV Maintenance, Medicine, Cosmetics and Natural Products Research Center
 
Credit : กองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ ม.นเรศวร | Facebook
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร