ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

วันที่ 12 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร