รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต ทำกิจกรรม 5 ส ณ บริเวณอาคารของวิทยาลัยฯ

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต ทำกิจกรรม 5 ส ณ บริเวณอาคารของวิทยาลัยฯ

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่

https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร