รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป ณ สวนข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร