นายวิกานต์ วันสูงเนิน เป็นตัวแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ร่วมกับตัวแทนพลังงานจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา บ้านน้ำแจ้ง ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 นายวิกานต์ วันสูงเนิน เป็นตัวแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ร่วมกับตัวแทนพลังงานจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา บ้านน้ำแจ้ง ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร