ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.บงกช ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน ณ SGtech

สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร