ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บรรยาย Panel Session : Harnessing Blockchain Technology in Power and Energy Sector for Future Smart Grid ในงาน 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้บรรยาย Panel Session : Harnessing Blockchain Technology in Power and Energy Sector for Future Smart Grid พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมในงาน 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference
จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ณ Chiang Mai Marriott Hotel