ขอเชิญรับฟังการบรรยาย Panel Session : Harnessing Blockchain Technology in Power and Energy Sector for Future Smart Grid โดย ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในงาน 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย Panel Session : Harnessing Blockchain Technology in Power and Energy Sector for Future Smart Grid โดย ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในงาน 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Chiang Mai Marriott Hotel