ดร. จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเสวนาในหัวข้อ ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนและการทำงาน และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร. จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเสวนาในหัวข้อ ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนและการทำงาน และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สามารถติดตามข้อมูลประเด็นอื่นๆได้ที่
https://sgtech.nu.ac.th
#SGtechNU
#วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยนเรศวร