รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฎ์ มณีโชติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในพื้นที่กับการขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และ ชาญฉลาด” ในงาน “การขับเคลื่อนเมืองยุทธศาสตร์ศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฎ์ มณีโชติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในพื้นที่กับการขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และ ชาญฉลาด” ในงาน “การขับเคลื่อนเมืองยุทธศาสตร์ศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์