วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566