ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานทดแทนแบบกระจายตัว (DERs) ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานทดแทนแบบกระจายตัว (DERs) ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ