ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อยด้วย ดร. จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วม CHINA-ASEAN INTERNATIONAL COOPERATION SEMINAR ON CLIMATE CHANGE ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ “Microgrid Net Zero Emission to Support Low Carbon Community”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อยด้วย ดร. จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วม CHINA-ASEAN INTERNATIONAL COOPERATION SEMINAR ON CLIMATE CHANGE ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ “Microgrid Net Zero Emission to Support Low Carbon Community” และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้ร่วมเยี่ยมชม Yunnan University (Chenggong campus)