เปิดรับสมัคร ด่วน !!! ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่ง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร ด่วน !!!
ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 2 ตำแหน่ง
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   คุณสมบัติ
  • ปริญญาเอกทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การใช้ AI และ Machine Learning
   เงินเดือน
  • ตามตกลง ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์
  • สัญญาจ้าง อย่างน้อย 1 ปี
   ผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งประวัติมายังอีเมล sgtech@nu.ac.th
 
URGENTLY REQUIRED !!!
PROJECT RESEARCHER – POSTDOC (2 POSITIONS) at SGtech, Naresuan University
 
   Qualifications:
  • Graduated in engineering, science, or related field.
  • Specialized in renewable energy and environment, climate change mitigation, particularly computational, AI & Machine Learning
   Salary:
  • Negotiable (Based on degree and experiences)
  • Minimum 1 year contract
   Send your resume and letter of intent via mail sgtech@nu.ac.th