รศ.ดร.ศักดา สมกุล เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา Application of Hardware-in-the-loop in Electrical Power System and Power Electronics

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ศักดา สมกุล เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา Application of Hardware-in-the-loop in Electrical Power System and Power Electronics โดย TEVADALAB ร่วมกับ RMUTT และ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด ณ โรงแรม อมารี หัวหิน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้