รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม IKI Cooperation Workshop 2023 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม IKI Cooperation Workshop 2023 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ