รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech และผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารและนักวิจัย จาก TNB TNBR ST จากประเทศมาเลเซีย และ Huawei ประเทศไทย เรื่อง Smart Microgrid และ Energy Trading Platform ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech และผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารและนักวิจัย จาก TNB TNBR ST จากประเทศมาเลเซีย และ Huawei ประเทศไทย เรื่อง Smart Microgrid และ Energy Trading Platform ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี