รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายวิกานต์ วันสูงเนิน หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก รร.ผดุงราษฏร์ จ.พิษณุโลก เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายวิกานต์ วันสูงเนิน หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก รร.ผดุงราษฏร์ จ.พิษณุโลก เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop