ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (HARDWARE-IN-THE-LOOP) สำหรับทางด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า” โดย รศ.ดร.ศักดา สมกุล อาจารย์ประจำ SGtech และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566

📢 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (HARDWARE-IN-THE-LOOP) สำหรับทางด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า” โดย รศ.ดร.ศักดา สมกุล อาจารย์ประจำ SGtech และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566
🔸สามารถลงทะเบียนร่วมงานผ่านทางคิวอารโค้ด หรือ รับชมถ่ายทอดสด ทาง Live Facebook fan page “PTS Combination”