ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก

    ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานด้านต่างๆ สำหรับบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอก เนื่องจากระบบโทรศัพท์ เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมบำรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก