รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์ประจำ SGtech ให้สัมภาษณ์รายการ ห้องนั่งเล่าข่าว ในหัวข้อ “ฝุ่น PM2.5 เกิดในช่วงเอลนีโญที่คนพิษณุโลกต้องเจอ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 2 NBT

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์ประจำ SGtech ให้สัมภาษณ์รายการ ห้องนั่งเล่าข่าว ในหัวข้อ “ฝุ่น PM2.5 เกิดในช่วงเอลนีโญที่คนพิษณุโลกต้องเจอ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 2 NBT