รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Manuscript Writing Camp”

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Manuscript Writing Camp” เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ The Blue Sky Resort Khao Kho จัดโดย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Cr. DRI Naresuan University