ขอเชิญรับฟังรายการบัณฑิตวิทยาลัยมอนิเตอร์ในหัวข้อ “จุดเด่นของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี” โดยรศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

    ขอเชิญรับฟังรายการบัณฑิตวิทยาลัยมอนิเตอร์ในหัวข้อ “จุดเด่นของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี” โดยรศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 14.30 น. ทางช่อง NU FM 107.25 MHz และ Radio Online www.nuradio.nu.ac.th