รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ร่วมเป็น Moderator ในการสัมมนาหัวข้อ “Smart Energy Community” ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 1 กันยายน 2566 รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ร่วมเป็น Moderator ในการสัมมนาหัวข้อ “Smart Energy Community” ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์