ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Strategic & Key Account ภายใต้บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของ SGtech ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Strategic & Key Account ภายใต้บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าเยี่ยมชม SGtech และรับฟังบรรยายด้าน Microgrid โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ