ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานกับการพัฒนาสมาร์ทกริดของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานกับการพัฒนาสมาร์ทกริดของประเทศไทย”
💡โดย รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.10 – 14.10 น.
🎬🎥 สามารถรับชมผ่านทาง
Facebook Live : Scienceweek NU https://www.facebook.com/scienceweekNU/
และ Facebook Live :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.facebook.com/ScienceNaresuan
และรับชมผ่านช่อง YouTube channel : Sci-PR Naresuan University
Cr. Scienceweek NU