รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจพลังงานสะอาดภายใด้กระแสการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “QTC Smart Energy 2023”

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจพลังงานสะอาดภายใด้กระแสการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “QTC Smart Energy 2023” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power Hotel กรุงเทพมหานคร