ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานทดแทนแบบกระจายตัว (DERs) ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant:VPP) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานทดแทนแบบกระจายตัว (DERs) ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant:VPP) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ